Głos Prześladowanych Chrześcijan

Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ... Hbr 13,3

Chiny

Chiny

Po II wojnie światowej komuniści pod wodzą Mao Zedonga zaprowadzili w Chinach autokratyczny system socjalistyczny, który z jednej strony zapewnił Chinom suwerenność, z drugiej zaś wprowadził ścisłą kontrolę życia codziennego i kosztował życie dziesiątki milionów ludzi. Partia komunistyczna nadal pozostaje u władzy i jakkolwiek Chiny rozwijają się gospodarczo w ogromnym tempie i jawią się jako kraj otwarty na świat, bardzo wiele pozostaje do zrobienia w dziedzinie przestrzegania praw człowieka. Jedną z grup, która nadal jest prześladowana przez władze są chrześcijanie. Prześladowanie wyznawców Chrystusa w Chinach można określić mianem najtrudniejszego i najbardziej rozpowszechnionego w całej historii Kościoła. W Chinach było i nadal jest więzionych więcej chrześcijan niż w jakimkolwiek innym kraju.

Rząd oficjalnie uznaje pięć grup religijnych: buddyzm, taoizm, islam, protestantyzm i katolicyzm. Kościół jest ściśle kontrolowany przez podległy rządowi Patriotyczny Ruch Trzech Autonomii (PRTA, monitorujący protestantów) i Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich (PSKCh, monitorujące katolików). Podczas „rewolucji kulturalnej” zakazano działania nawet tym podległym władzy strukturom i zmuszono chrześcijan do zejścia do podziemia, co dało początek ruchowi kościołów domowych. W 1978 r. złagodzono restrykcje, a PRTA i PSKCh znów zaczęły być wykorzystywane przez rząd do odzyskania wpływu na praktykowanie religii. Jednak przyrost liczby niezarejestrowanych kościołów był już wtedy zbyt duży, aby można było go zahamować. Prześladowania wydawały się jedynie wzmagać dalszy ich rozwój, pomimo strasznych okrucieństw wyrządzonych wielu przywódcom kościelnym.

W grudniu 2010 r. władze chińskie rozpoczęły rozprawę z niezarejestrowanymi kościołami domowymi. Sporządzono prawdopodobnie „czarną listę” przywódców kościelnych i wpływowych wierzących. Według jednej z chińskich gazet w 2011 r rząd chiński zaostrzył przepisy dotyczące praktykowania chrześcijaństwa. Państwowa agencja ds. spraw religijnych (SARA) ogłosiła, że „doprowadzi do tego, że protestanci zgromadzający się w niezarejestrowanych kościołach, będą uczęszczać do kościołów uznanych przez władze”.

Obecnie toczy się wiele dyskusji na temat aktualnej liczby chińskich chrześcijan, jako że rząd podaje wyłącznie dane pochodzące z kościołów, które są częścią PRTA lub PSKCh. Choć rząd twierdzi, że w Chinach jest oficjalnie 28,6 miliona chrześcijan, eksperci szacują, że rzeczywista ich liczba waha się pomiędzy 80 a 130 mln.

Prośby modlitewne

  • Chwalmy Boga za znaczący wzrost Kościoła w Chinach.
  • Módlmy się o duchowe i fizyczne posilenie dla tysięcy chrześcijan przebywających w więzieniu z powodu wiary w Chrystusa.
  • Módlmy się, aby chińscy chrześcijanie odważnie dzielili się ewangelią pomimo grożących im niebezpieczeństw.

Kontakt

FacebookYoutubeFeedTwitterInstagram
Jesteś tutaj: Home Chiny
Nasza witryna używa cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.
Więcej w Polityce prywatności ... Zgadzam się