Głos Prześladowanych Chrześcijan

Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ... Hbr 13,3

Dlaczego powinniśmy modlić się za prześladowanych chrześcijan?

Z powodu posłuszeństwa

Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele. Heb. 13,3 (BT)

Zobacz też: Gal. 6,2; 1 Tym. 2,1-4; Efez. 6,18

Z powodu współczucia

Proszę więc was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami waszymi za mnie do Boga. Rzym. 15,30 (BT)

Zobacz też: 2 Kor. 1,8-11; Mat. 22,39

Z powodu gorliwości o królestwo Boga i Jego chwałę

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Mat. 6,9-10 (BT)

Zobacz też: Ps. 22,27; Ps. 110,1; Iz. 42,1-4; 55,10-13; 61,11; 1 Kor. 15,25; Heb. 10,13

Królestwo Boże rozprzestrzenia się (Iz. 54,1-3) wraz z ewangelią niesioną przez Kościół do wszystkich narodów. Proces ten znajduje się pod kontrolą Ducha Świętego, działającego w odpowiedzi na modlitwę. Bóg wypełnia w ten sposób swoją obietnicę, że ziemia będzie pełna poznania i chwały Bożej, tak jak wody wypełniają morze (Hab. 2,14).

Prześladowany Kościół jest na pierwszej linii frontu rozszerzającego się Królestwa Bożego. A szatan nie odda ani skrawka ziemi bez walki. Prześladowania są jego orężem w tej duchowej walce. Prześladowani chrześcijanie mogą być szczególnie podatni na zwątpienie i pokusy. Mając to na uwadze „... módlmy się stale za wszystkich świętych” (Ef. 6,18). Wstawiajmy się za nimi u Pana. Zbliżajmy się do tronu łaski z ufnością i prośmy o okazanie miłosierdzia i łaski tym, którzy są w ogromnej potrzebie (Heb. 4,14-16).

Jednak modlitwa za prześladowany Kościół nie jest „ostatnią posługą”! Nie jest też przyznaniem się do klęski. Kiedy powodowani współczuciem modlimy się ze łzami za naszych prześladowanych braci i siostry, to modlimy się z nadzieją inspirowaną przez obietnicę. Jest to ta sama nadzieja, która jest też podstawą naszej modlitwy za prześladowców, za narody i władze (Mat. 5,43-45; 1 Tym. 2,1-4).

Według obietnicy zawartej w księdze Amosa (9,13) nadchodzi czas, kiedy żniwo będzie tak ogromne, a cykl siewu i żniwa tak krótki, że oracz, siewca, żniwiarz i wytłaczający wino nie będą w stanie nadążyć! Słodkie wino (owoc pracy) spływać będzie z gór, a przeszkody zostaną usunięte.

Chociaż nie znamy szczegółów planu Boga, wiemy, że obiecał On, iż Kościół będzie duchowym zwycięzcą (Mat. 16,18) oraz, że Dobra Nowina będzie głoszona wszystkim narodom (Mat. 24,14).

Kiedy prosimy Boga o miłosierdzie i łaskę dla prześladowanych wierzących, o wolność religijną oraz o to, by otoczył chwałą swoje Imię tam, gdzie teraz jest ono znieważane, to modlimy się zgodnie z Jego wolą. Bóg z przyjemnością odpowiada na takie modlitwy, bo to przynosi Mu chwałę.

Elizabeth Kendal, WEA RLC, tłum. mat

Kontakt

FacebookYoutubeFeedTwitterInstagram
Jesteś tutaj: Home Dlaczego się modlić?
Nasza witryna używa cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.
Więcej w Polityce prywatności ... Zgadzam się