Głos Prześladowanych Chrześcijan

Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ... Hbr 13,3

Ewangelizacja

Zaspokajając w pierwszym rzędzie doczesne potrzeby prześladowanych wyznawców Chrystusa, musimy pamiętać, że potrzebują oni często także umocnienia w wierze. Największą przeszkodą jest w tym przypadku brak dostępu do Słowa Bożego. W większości krajów objętych prześladowaniami władze różnymi środkami ograniczają druk oraz dystrybucję Biblii i innej literatury chrześcijańskiej. Utrudniają też prowadzenie posługi duszpasterskiej oraz nauczania biblijnego dzieci i dorosłych. Mimo bardzo trudnych warunków życia, wielu prześladowanych chrześcijan pragnie pozyskiwać jak najwięcej ludzi dla Chrystusa. Także tutaj dotkliwy jest niedostatek literatury i edukacji chrześcijańskiej, a ponadto innych narzędzi, usprawniających szerzenie Dobrej Nowiny, jak np. proste środki transportu, projektory filmowe i radio.

Środki z tego funduszu przeznaczaliśmy m.in. na druk i dystrybucję Biblii, ewangelizacyjną rozgłośnię radiową oraz wsparcie dla chrześcijańskich pracowników w krajach spustoszonych przez komunizm.

Darowizny przeznaczone na ten fundusz prosimy opatrywać dopiskiem:

DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE: EWANGELIZACJA

Dane do wykonania przelewu krajowego znajdują się TUTAJ.

Dane do wykonania przelewu z zagranicy znajdują się TUTAJ.

Zebrane w ramach tego funduszu środki finansowe są w całości przeznaczane na udzielenie wsparcia chrześcijanom, którzy padają ofiarą prześladowań.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami.

Kontakt

FacebookYoutubeFeed
Jesteś tutaj: Home Ewangelizacja