Głos Prześladowanych Chrześcijan

Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ... Hbr 13,3

Głos Prześladowanych Chrześcijan

Kim jesteśmy i dlaczego jesteśmy?

Mówię w imieniu moich braci, którzy leżą w niezliczonej liczbie bezimiennych grobów. Mówię w imieniu moich braci, którzy spotykają się teraz potajemnie w lasach, piwnicach, na strychach i w innych tego rodzaju miejscach. Mówię w imieniu kościoła podziemnego, kościoła uciszonego, który pozbawiono prawa głosu.

Pastor Richard Wurmbrand, założyciel misji The Voice of the Martyrs

Fundamentem naszej służby jest wzmacnianie głosu prześladowanych chrześcijan. Jan Chrzciciel mówił o sobie „Ja jestem głosem…” Jan 1,22-23. Jego służba miała sens jedynie w związku z nadejściem Mesjasza, którego zapowiadał. Był on tylko głosem oznajmiającym przyjście Zbawiciela. Nie skupiał uwagi na sobie, ale kierował słuchaczy ku Barankowi Bożemu.

Także nasza służba jako Głosu Prześladowanych Chrześcijan nabiera znaczenia jedynie w związku z tymi, w imieniu których mówimy – naszymi prześladowanymi braćmi i siostrami w Chrystusie. Jesteśmy ICH, a nie naszym głosem. Nasze przesłanie wypływa z ICH świadectwa i kieruje ku ICH potrzebom.

Jesteśmy ich głosem, ponieważ są oni często pozbawiani głosu lub wręcz brutalnie uciszani. Pragniemy wsłuchiwać się w to, co mówią i przeżywają, a potem dzielić się tym z polskimi chrześcijanami i wszystkimi ludźmi dobrej woli. W związku z tym dokładamy wszelkich starań, by mieć bezpośredni i osobisty kontakt z prześladowanymi wyznawcami Chrystusa. Nieocenioną pomocą jest tu fakt, że działamy w ramach międzynarodowego stowarzyszenia misji ICA i możemy korzystać z ich pięćdziesięcioletniego doświadczenia w tej służbie oraz ogromnej sieci kontaktów.

Za swoje powołanie uważamy ciągłe wzmacnianie głosu, jakim w naszym kraju przemawiają prześladowani wyznawcy Chrystusa. Chcemy, aby był jak najlepiej słyszalny w Polsce i pobudzał do aktywnych działań na rzecz tych, którzy cierpią jedynie z tego powodu, że wyznają wiarę w Jezusa. Robimy to na wiele sposobów i ciągle szukamy nowych form wyrazu.

GŁOS modlitwy

Modlimy się i zachęcamy do modlitwy za prześladowanych chrześcijan, ponieważ głęboko wierzymy, że modlitwa ma wielką moc i bez niej będziemy zdani jedynie na nasze własne wysiłki. Modlimy się również dlatego, że właśnie o modlitwę proszą przede wszystkim nasi prześladowani bracia i siostry w Chrystusie.

Każdego roku bierzemy w naszym kraju aktywny udział w przygotowaniu Międzynarodowego Dnia Modlitwy za Prześladowany Kościół, jednej z największych tego typu inicjatyw na świecie.

GŁOS mediów

GŁOS zapraszanych gości

Najlepiej o swoich doświadczeniach mogą opowiedzieć sami prześladowani chrześcijanie. Dotychczas na nasze zaproszenie przyjechali do Polski, m.in.:

 • Brat Victor z Malezji, który nawrócił się z islamu dzięki nadprzyrodzonej wizji Chrystusa i obecnie głosi ewangelię wśród muzułmanów.
 • Habila Adamu z północy Nigerii, który cudem przeżył napaść islamistów z Boko Haram.
 • Helen Berhane z Erytrei, która spędziła 2,5 roku w więzieniu, gdzie była przetrzymywana w potwornych warunkach, bita i torturowana. Na rynku polskim jest dostępna jej autobiografia „Pieśń Słowika”, wydana pod patronatem GPCh.
 • Vahik i Sonia Abramian z Iranu, którzy z powodu głoszenia ewangelii byli przetrzymywani w irańskich więzieniach.

W Polsce gościli również liderzy naszych partnerskich misji z Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Czech, Australii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Korei Płd. i Nigerii, którzy na co dzień niosą pomoc naszym prześladowanym braciom i siostrom, mi.in.:

 • Eric Foley z Korei Południowej opowiedział o niezwykle ciężkim położeniu chrześcijan w Korei Północnej.
 • Greg Musselman z Kanady złożył relację o dramacie wyznawców Chrystusa na Bliskim Wschodzie.

GŁOS rzecznictwa

Rzecznik to osoba wypowiadająca się w czyimś imieniu, broniąca czyichś praw; reprezentant, obrońca, orędownik. To właśnie staramy się robić w imieniu prześladowanych chrześcijan wszędzie tam, gdzie chcą nas słuchać. W ramach naszych działań:

 • Od kilku lat współpracujemy ściśle z Parlamentarnym Zespołem ds. Obrony Chrześcijan na Świecie działającym w polskim Sejmie i Senacie.
 • Bierzemy udział w programach telewizyjnych i radiowych, piszemy artykuły do czasopism i gazet.
 • Zorganizowaliśmy pikietę w obronie chrześcijan więzionych w Iranie.
 • Współpracujemy z innymi organizacjami niosącymi pomoc prześladowanym chrześcijanom, m.in. z Open Doors i PKWP.

GŁOS wolontariatu

Naszą działalność traktujemy przede wszystkim jako służbę. Zdecydowaną większość zadań wykonują wolontariusze. Zatrudnienie oraz inne koszty administracyjne ograniczamy do niezbędnego minimum.

GŁOS polskich chrześcijan

Głos Prześladowanych Chrześcijan jest zarejestrowany w Polsce jako stowarzyszenie i od samego początku jest zarządzany wyłącznie przez Polaków. Zrzeszamy chrześcijan, dla których Ewangelia Jezusa Chrystusa jest najwyższą wartością. Takich też partnerów poszukujemy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

„Lecz wcale nie cenię sobie życia. Chcę tylko dokończyć mego biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa i dać świadectwo Ewangelii łaski Bożej”. Dz 20,24

GŁOS zmieniający życie słuchaczy

Świadectwo prześladowanych wyznawców Chrystusa ma wielką moc. Dzięki niemu wiele osób w Polsce przybliżyło się do Chrystusa i o wiele poważniej traktuje swoją wiarę.

„Wiara przecież rodzi się ze słuchania, ze słuchania Słowa Chrystusa”. Rz 10,17

Trzy współzależne kierunki działań

WYPOSAŻAMY do służby

„Idźcie więc i czyńcie uczniów wśród wszystkich narodów”. Mt 28,19a

Wierzymy głęboko, że jako Kościół jesteśmy powołani do wypełnienia Wielkiego Nakazu Misyjnego Jezusa Chrystusa, który wysłał swoich uczniów, aby głosili Ewangelię na całej ziemi i czynili uczniami wszystkie narody. Niemniej jednak to właśnie działania ewangelizacyjne w dużej mierze są przyczyną prześladowań. W wielu krajach nikt nie krzywdziłby chrześcijan, gdyby tylko pozostali zamknięci w czterech ścianach swoich budynków lub najlepiej w ogóle się tam nie pojawili.

Głównym polem działania Głosu Prześladowanych Chrześcijan jest tzw. Okno 10/40, gdzie dostęp do ewangelii jest najmniejszy, a prześladowania chrześcijan są największe.

 • Udzielamy bezpośredniego wsparcia osobom głoszącym ewangelię (liderom, duszpasterzom, misjonarzom, ewangelistom i zwykłym wiernym)
 • Wspieramy prowadzenie szkoleń, konferencji i szkół biblijno-misyjnych.
 • Zapewniamy Biblie i literaturę chrześcijańską w formie drukowanej i elektronicznej.
 • Dostarczamy rowery, motocykle i inny sprzęt potrzebny do służby.
 • Wyjeżdżamy, aby osobiście zanieść słowo otuchy i zachęty naszym braciom i siostrom.
 • Jesteśmy stale otwarci na rozszerzanie pola naszych działań zgodnie z potrzebami prześladowanych i naszymi możliwościami.

Kościół podziemny podobny jest do chirurga, który podróżował pociągiem. Pociąg ten zderzył się z innym i setki zakrwawionych, rannych, umierających ludzi leżało na ziemi. Chirurg chodził między umierającymi, krzycząc: „Gdybym tylko miał narzędzia! Gdybym tylko miał narzędzia!”. Dzięki tym chirurgicznym narzędziom mógłby ocalić wielu ludzi. Był gotów im pomóc... ale nie miał narzędzi. W podobnej sytuacji znajduje się Kościół podziemny. Jest całkowicie gotów dać z siebie wszystko. Jest gotów na męczeństwo! Jest gotów ryzykować latami więzienia! Ale cała ta gotowość zda się na nic, jeśli nie ma narzędzi, którymi mógłby pracować. Oto prośba wiernego, odważnego Kościoła podziemnego do was, którzy jesteście wolni: „Dajcie nam narzędzia – Ewangelie, Biblie, literaturę, pomoc – a my zrobimy resztę!”.

„Torturowani z powodu Chrystusa”, Richard Wurmbrand

ODBUDOWUJEMY potencjał

„Ale teraz idę do Jeruzalem, aby usłużyć świętym. Macedonia bowiem i Achaja uznały za stosowne zebrać składkę na rzecz ubogich świętych, którzy są w Jeruzalem”. Rz 15,25-26

Prześladowania niejednokrotnie z dewastującą siłą uderzają w naszych braci i siostry. Chrześcijanie tracą swoich najbliższych: dzieci, rodziców, żony, mężów; są wyrzucani na bruk i przepędzani, ich mienie jest grabione, domy i kościoły palone. W wielu krajach są traktowani jak obywatele drugiej, a nawet trzeciej kategorii. Mają ogromny potencjał, ale nie posiadają niezbędnych środków, by go rozwinąć. Udzielamy im więc różnorodnego wsparcia, aby z czasem mogli stanąć na własne nogi i mieć realny wpływ na swoje otoczenie jako światłość świata i sól ziemi (Mt 5,13-14).

Osierocone dzieci

 • Od lat udzielamy m.in. wsparcia dzieciom z Indonezji, osieroconym w wyniku dżihadu.

Wdowy

Po utracie męża kobiety są często pozbawione środków do życia. W wielu krajach nie istnieje żadna forma opieki społecznej lub system ubezpieczeń. Dlatego organizujemy dla nich szkolenia zawodowe i dostarczamy im narzędzia do pracy zarobkowej (np. młynki do mielenia ziarna dla wdów z północy Nigerii), aby mogły utrzymać swoją często liczną rodzinę.

Schorowani i okaleczeni

Wielu chrześcijan zostaje rannych i okaleczonych w wyniku pogromów, wielu innych wychodzi schorowanych z więzień. Zazwyczaj nie stać ich na podjęcie leczenia. Wypełniamy tę potrzebę, pokrywając koszty leczenia, dostarczając lekarstwa i protezy kończyn.

Zmarginalizowani i spauperyzowani

Wyznawcy Chrystusa są często celowo utrzymywani w biedzie i wykorzystywani jako tania siła robocza. Chrześcijanki są zatrudniane jako sprzątaczki w domach muzułmanów, gdzie niejednokrotnie są napastowane. Dlatego np. w Pakistanie od lat finansujemy szkołę krawiectwa dla młodych chrześcijanek, aby mogły zdobyć lepszy zawód i nie były skazane na kaprysy pracodawców.

Zniszczone domy i kościoły

Jeśli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi pomagać w odbudowie nieruchomości należących do chrześcijan, które zostały spalone przez prześladowców. Odbudowując domy i kościoły, odbudowujemy lokalną społeczność chrześcijańską, aby ponownie mogła stać się światłością Chrystusową w swoim rejonie.

POMAGAMY przetrwać kryzys

„Byłem głodny i daliście Mi jeść, byłem spragniony i daliście Mi pić, byłem tułaczem i przyjęliście Mnie, byłem nagi i ubraliście Mnie, byłem chory i odwiedziliście Mnie, byłem w więzieniu i przyszliście do Mnie”. Mt 25,35-36

Często w wyniku zamachów terrorystycznych, pogromów, głodu, wojny i więzienia, używanych jako narzędzi prześladowań, położenie wyznawców Chrystusa jest tak złe, wręcz beznadziejne z ludzkiego punktu widzenia, że nie ma nawet czego odbudowywać. Wtedy naszym celem jest utrzymanie ich przy życiu, aby dzięki Bożej łasce mogli przetrwać kryzys. Dopiero potem, jeśli Bóg pozwoli, będziemy mogli pomóc im w odbudowie ich życia, być może w nowym miejscu, a w dalszej kolejności wyposażyć ich do służby.

Podstawowe środki do życia

 • Dostarczamy żywność, wodę, namioty, koce, lekarstwa.
 • Udzielamy wsparcia duchowego i moralnego poprzez naszych łączników lub listownie.
 • Obecnie koncentrujemy się głównie na kryzysie uchodźców wywołanym na Bliskim Wschodzie przez wojnę domową w Syrii i powstanie Państwa Islamskiego.
 • We wcześniejszych latach dostarczaliśmy pomoc m.in. ofiarom pogromów w Nigerii, zamachu samobójczego na kościół w Pakistanie czy głodu wśród ludu Hmong w Wietnamie.

Tajne ośrodki schronienia

Zwłaszcza chrześcijanie nawróceni z islamu są często narażeni na śmierć z ręki swoich fanatycznych krewnych i sąsiadów. Pomagamy umieszczać ich wtedy w specjalnie do tego przygotowanych miejscach, gdzie mogą dalej rozwijać swoją wiarę.

Więźniowie i ich rodziny

Tysiące chrześcijan przebywają w więzieniach w wielu krajach azjatyckich i afrykańskich.

 • Za wszystkich się modlimy.
 • Do niektórych wysyłamy listy i kartki pocztowe.
 • Staramy się objąć opieką również rodziny uwięzionych.

„Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo wiele razy mnie pocieszył i nie wstydził się moich kajdan, ale, gdy się znalazł w Rzymie, gorliwie mnie poszukiwał i znalazł”.

2 Tm 1,16-17

Kontakt

FacebookYoutubeFeedTwitterInstagram
Jesteś tutaj: Home Głos Prześladowanych Chrześcijan
Nasza witryna używa cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.
Więcej w Polityce prywatności ... Zgadzam się