Głos Prześladowanych Chrześcijan

Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ... Hbr 13,3

Indonezja

Indonezja

Indonezja jest najludniejszym krajem muzułmańskim i trzecim co do wielkości krajem demokratycznym na świecie. Podstawą polityki wewnętrznej Indonezji są zasady Pańcza Sila, czyli wiara w jednego Boga, humanizm, jedność narodowa, demokracja i sprawiedliwość społeczna. Silne są jednak wpływy wojska oraz radykalnych ugrupowań islamskich. Dochodzi w związku z tym do licznych przypadków łamania praw człowieka oraz starć na tle religijnym. Źródłem poważnych napięć społecznych są też programy masowego przemieszczania ludności z powodu przeludnienia.

Oficjalnie uznawanych jest sześć religii: islam, hinduizm, buddyzm, konfucjanizm, katolicyzm i protestantyzm. Siła islamu i jego przewaga liczebna (muzułmanie stanowią ponad 80 procent ludności) jest widoczna na scenie religijnej w postaci ograniczania działalności chrześcijańskiej i obecności chrześcijan w sferze publicznej. Wyznawcy Chrystusa muszą ubiegać się o specjalne pozwolenia na wznoszenie nowych miejsc kultu bądź na odprawianie nabożeństw w istniejących budynkach. Zobowiązani są przy tym do uzyskania zgody sąsiadów, potwierdzonej ich podpisami i kopiami dowodów osobistych. Zdarza się jednak, że władze odrzucają nawet wnioski spełniające wszystkie wymagania prawne i administracyjne. 

Oprócz problemów stwarzanych przez władze indonezyjscy chrześcijanie muszą zmagać się z agresywnymi działaniami islamskich ekstremistów. W ostatniej dekadzie zniszczonych zostało tysiące kościołów. Szczególnie narażone na taki są obszary zamieszkane przez duży odsetek ludności chrześcijańskiej (np. Moluki). W niektórych miejscach chrześcijanie zniknęli całkowicie. Część z nich zginęła, pozostali opuścili swe domy. Z drugiej strony pomimo wielu wyzwań i zagrożeń w ciągu ostatnich 50 lat liczba ewangelicznych chrześcijan wzrosła z 1,3 mln do 13 mln.

Prośby modlitewne

  • Módlmy się, aby plany islamistów dotyczące wyeliminowania chrześcijan zostały udaremnione.
  • Módlmy się, by Bóg obrócił w dobro wszystkie złe zamysły.
  • Módlmy się, by nienawiść i przemoc ekstremistów muzułmańskich zostały zdyskredytowane, a oni sami nawracali się do Chrystusa.

Kontakt

FacebookYoutubeFeedTwitterInstagram
Jesteś tutaj: Home Indonezja
Nasza witryna używa cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.
Więcej w Polityce prywatności ... Zgadzam się