Głos Prześladowanych Chrześcijan

Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ... Hbr 13,3

W oparciu o fragmenty Biblii podajemy jakie dziedziny powinna obejmować modlitwa wstawiennicza za prześladowanych chrześcijan.

Kiedy prześladowani chrześcijanie są pytani  o to, co można dla nich zrobić, odpowiedź jest zawsze taka sama: „prosimy, módlcie się za nas”. Jedna z wdów po chrześcijańskich liderach, zabitych latem 2008 r. podczas pogromów
w indyjskim stanie Orisa, powiedziała: „Utraciłyśmy wszystko za wyjątkiem naszej wiary. Módlcie się, byśmy były silne i wychowały nasze dzieci w wierze, za którą ich ojcowie oddali swe życie”.

Przyłącz się do modlitwy za naszych prześladowanych braci i siostry na świecie. W regularnej modlitwie mogą być pomocne informacje z naszej witryny, zwłaszcza z działów: Więźniowie, Bieżące Informacje i Mapa prześladowań oraz nasze publikacje:

  • Bieżące Informacje E-mail, wysyłane w formie elektronicznej, opisujące aktualne przypadki prześladowań wraz z konkretnymi tematami do modlitwy
  • Biuletyn GPCh, wydawany drukiem co dwa miesiące, zawierający przeglądowe artykuły na temat sytuacji kościoła w różnych krajach, świadectwa oraz informacje o prowadzonych przez nas akcjach wsparcia dla prześladowanych chrześcijan
  • Mapa prześladowań w pliku pdf (rozmiar pliku: 15,7 MB)

Szczególną inicjatywą modlitewną, podejmowaną od wielu lat w listopadzie, jest Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół. Jest to bardzo dobra okazja, by przygotować specjalne spotkanie poświęcone modlitwie wstawienniczej za prześladowanych chrześcijan. Każdego roku przygotowujemy zestaw materiałów multimedialnych, które mogą być pomocne w przeprowadzeniu takiego spotkania.

Jesteśmy głęboko wdzięczni naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, że przy okazji tegorocznego Międzynarodowego Dnia Modlitwy za Prześladowany Kościół pobudził tak wielu chrześcijan w naszym kraju do modlitwy wstawienniczej za naszymi uciskanymi braćmi i siostrami. W wielu zborach, parafiach i wspólnotach zorganizowano specjalne spotkania modlitewne w tej intencji. Poniżej zamieszczamy nadesłane do nas relacje z niektórych z nich. Przy tej okazji chcieliśmy też serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakiejś formie angażują się w dzieło pomocy prześladowanym chrześcijanom.


Jastrzębie Zdrój

W dniu 08.11.2009 zgodnie z programem modlitewnym Głosu Prześladowanych Chrześcijan w naszym zborze Oaza Miłości – Kościoła Zielonoświątkowego w Jastrzębiu Zdroju zorganizowaliśmy DZIEŃ MODLITWY za Prześladowany Kościół. Wykorzystaliśmy filmik prezentujący sytuację chrześcijan prześladowanych w różnych krajach oraz teledysk Beaty Bednarz. Kościół nasz był bardzo poruszony tym, co dzisiaj w XXI wieku spotyka naszych braci i siostry. Wielu ludzi płakało przed Panem, prosząc o posilenie i uwolnienie prześladowanych chrześcijan z tak okropnego ucisku, przez który przechodzą z powodu miłości do Jezusa Chrystusa. Musieliśmy sobie na nowo uświadomić, jak błogosławieni jesteśmy, żyjąc w wolnym kraju. Zachęcałem Kościół w Jastrzębiu do wdzięczności Bogu za wolność głoszenia ewangelii oraz do uczenia się od prześladowanych chrześcijan wytrwałości oraz wierności Jezusowi Chrystusowi. Wiele razy drobne trudności zniechęcają nas do służenia Bogu. Następnego dnia rozpoczęliśmy tydzień postu i modlitwy. Każdego dnia wiele osób przychodziło do kościoła o 6.00 rano oraz 18.00 wieczorem, aby się modlić. Codziennie wołaliśmy do Pana za prześladowanym Kościołem na świecie. Utożsamienie się z ich cierpieniem było dla nas wielkim przeżyciem.

Pastor Zboru Leszek Mocha
Z-pca Prezbitera Naczelnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP
 

Kraków

Chciałbym bardzo podziękować redakcji GPCh za materiały przygotowane i udostępnione z okazji Dnia Modlitwy za Prześladowany Kościół. Materiały były naprawdę bardzo dobre, ciekawe, profesjonalne i myślę, że też ekumeniczne. W oparciu o nie przygotowaliśmy wieczorne czuwanie modlitewne za prześladowanych, a po każdej Eucharystii wyświetlaliśmy film „Prześladowani ale nie porzuceni” oraz teledysk „Podaj dłoń”.

Jeszcze raz dziękuję za waszą pracę i dzieło pomocy chrześcijanom na całym świecie.

O. Augustyn Chwałek, franciszkanin - kapucyn
 

Warszawa

Dziękuję z całego serca za wykład i wystawę o prześladowanych chrześcijanach [w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan]. Wpłynęły one na głęboką przemianę mojego serca i pomogły odnowić moją relację z Bogiem. Chcę modlić się za prześladowanych chrześcijan i pisać do nich. Kiedy na grupie modlitewnej śpiewaliśmy pieśń „Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, wyśpiewujcie BOGU radosnym głosem, bo PAN NAJWYŻSZYM KRÓLEM JEST na całej ziemi”, przypomniałam sobie chrześcijan wielbiących Boga w krajach, gdzie są prześladowani i pomyślałam: ich pieśni są najpiękniejsze, okupione krwią. Oni wiedzą, co jest naprawdę ważne. Chcę się tego od nich uczyć. Chcę codziennie pamiętać, że ON, NAJWYŻSZY jest, najważniejszy w moim życiu.

Marzena Łukasik
 

Biskupiec

Drodzy w Chrystusie. Dziękuję za wszelkie informacje dotyczące prześladowanych chrześcijan i biuletyny. W naszym niedużym zborze często modlimy się za prześladowanych, myślę, że co trzecie nabożeństwo. Jesteśmy niedużym, kilkunastoosobowym zborem zielonoświątkowym z Warmii. Bardzo porusza nas sytuacja, w jakiej znajdują się chrześcijanie na świecie. Dziękuję za materiały związane z 8.11. – Międzynarodowym Dniem Modlitwy za Kościół Prześladowany. Wraz z pastorem ustaliliśmy wcześniej, że całe niedzielne nabożeństwo przeznaczymy na modlitwę, wykorzystując otrzymane materiały. Cieszę się również, że sprawa prześladowanych jest coraz bardziej nagłaśniana – coraz częściej również w mediach publicznych.  Jeśli my nie będziemy tego robić, to kto?

Mirosław Szumiało
 

Tomaszów Mazowiecki

Dziś na naszym nabożeństwie pokazaliśmy teledysk z piosenką Beaty Bednarz, rozdaliśmy prośby modlitewne dotyczące różnych regionów świata, a potem modliliśmy się za prześladowanych chrześcijan w 5 językach! Pan Bóg w niezwykły sposób sprawił, że tego dnia mieliśmy gości reprezentujących 5 kontynentów (z wyjątkiem Australii i Arktyki :-). Modliliśmy się (a raczej –  przyłączaliśmy się w modlitwie) w języku basa (Afryka/Liberia), hiszpańskim (Ameryka Pd./Gwatemala), włoskim (Europa), mandaryńskim (Azja /Chiny) i angielskim (Ameryka Pn.). W naszej kawiarni wisi mapa prześladowań, jaką otrzymaliśmy od was pocztą.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za waszą służbę i modlimy się, żeby Pan Bóg dawał wam odwagę i siły do jej kontynuowania. My z naszej strony będziemy nadal zachęcać osoby w naszej społeczności do modlitwy oraz działań na rzecz prześladowanych chrześcijan.

Rafał Piekarski
 

Radom

Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że w dniu 8 listopada b.r. jako ewangelicznie wierzący chrześcijanie w Radomiu mogliśmy włączyć się w obchody Międzynarodowego Dnia Modlitwy za Prześladowany Kościół. W ramach przygotowań do tego Dnia wierzący z Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Kościoła Chrześcijan  Baptystów, Chrześcijańskiej Społeczności, Kościoła Jezusa Chrystusa w Radomiu, Wspólnoty Chrześcijańskiej „Golgota” oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego otrzymali biuletyny informacyjne GPCh zawierające mapy modlitwy oraz intencje modlitewne. Wierzący z w/w Społeczności zostali również zaproszeni na specjalne, wspólne spotkanie modlitewne zorganizowane 8 listopada przez Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.
W dniu 8 listopada, podczas porannego nabożeństwa w zborze Kościoła Chrześcijan  Wiary Ewangelicznej, młodzież ze szkółki niedzielnej miała szczególną lekcję poświęconą prześladowanemu kościołowi na podstawie materiałów przygotowanych przez GPCh. Z materiałów tych korzystają także nauczyciele w Chrześcijańskiej Społeczności. Po południu natomiast, o godzinie 17.00 odbyło się w budynku tego Zboru szczególne spotkanie modlitewne za prześladowany kościół.

W spotkaniu wzięło udział około 70 osób z różnych zborów  radomskich. Na początku spotkania zaśpiewaliśmy kilka pieśni uwielbiających Boga oraz wysłuchaliśmy krótkiego wprowadzenia do intencji spotkania i tematów do modlitwy, a następnie odczytane zostały   fragmenty Słowa Bożego na temat prześladowań jako integralnej części życia chrześcijanina  oraz nagrodzie jaka czeka zwycięzców (2 Tm 3,12;  Mt 28, 20; Mt. 5,11-12 oraz Ap 12,11).
W dalszej części spotkania obejrzeliśmy film „Prześladowani ale nie porzuceni”. Po filmie uczestnicy modlili się w grupach o prezentowane kolejno kraje, zgodnie z intencjami modlitewnymi przedstawionymi w formie prezentacji multimedialnej. Po zakończeniu modlitwy odsłuchaliśmy pieśń „Podaj im dłoń” jako zachęcenie do regularnej indywidualnej i zbiorowej modlitwy za prześladowany kościół.

Dziękujemy Bogu za możliwość zorganizowania takiego spotkania i mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli spotkać się ponownie w jeszcze liczniejszym gronie, aby wspólnie modlić się za prześladowany kościół.

Iwona Zamkowska
 

Bydgoszcz

Spotkaliśmy się w niedzielę 8 listopada na specjalnej modlitwie za prześladowanych chrześcijan. Prezentacje, świadectwa i specjalnie nagrana piosenka Beaty Bednarz były inspirujące do modlitwy i wsparcia tych, którzy z powodu wyznawania Jezusa Chrystusa cierpią. Zachęceni i współczujący nie pozostaniemy obojętni.

Dziękuję wszystkim siostrom i braciom lokalnych wspólnot, którzy włączyli się w tę szczególną modlitwę i za aktywny udział.

Zdzisław Józefowicz, pastor Zboru „Betel” Kościoła Zielonoświątkowego
 

Stalowa Wola

Kiedy rozwieszałem [plakaty] w sklepach i na ulicach, zawsze spotkałem się z życzliwym przyjęciem. Szukam długiej listy prześladowanych chrześcijan. Chodzi mi o imiona i nazwiska i może kraj, w którym są prześladowani. Znalazłem na razie kilkadziesiąt (dzięki też waszej stronie), a tak myślę o kilkuset, bo tyle było ludzi na ostatnim czuwaniu za prześladowanych u nas na wsi. No i mamy taką ideę, żeby w tym roku na zakończenie czuwania dać każdemu obecnemu karteczkę z imieniem i nazwiskiem człowieka, za którego będzie się modlił.

Br. Rafał, kapucyn
 

Kraków – Nowa Huta

Dziękujemy Bogu za tę służbę. Modlimy się, co więcej możemy zrobić dla prześladowanych. Nie chcemy tego sprowadzić tylko do jednego nabożeństwa w roku.

Paweł Sochacki, pastor Zboru Kościoła Zielonoświątkowego
 

W mojej społeczności zachęcam braci i siostry do zainteresowania się sprawą prześladowanych poprzez rozdawanie biuletynu, daję go również znajomym wierzącym z innych społeczności. W Dzień Modlitwy przeczytałam urywek z biuletynu, kilka wersetów i zachęciłam do wspólnej modlitwy. Bracia chętnie i żarliwie modlili się. To  bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o prześladowanych. Nie wiemy, czy my nie znajdziemy się w podobnej sytuacji . Pamięć o prześladowanych daje nam dystans do naszych problemów  i sprawia, że bardziej doceniamy przywilej wiary.

Barbara

Zachęcamy Cię do przygotowania spotkania lub nabożeństwa poświęconego modlitwie wstawienniczej za naszych prześladowanych braci i siostry. Możesz wykorzystać w tym celu prezentowane poniżej materiały.


Zestaw na Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół
17 listopada 2019

Plakat na 2019 r.

Plakat

Plakat na Międzynarodowy Dzień Modlitwy - listopad 2019 r.:
(wielkość pliku: 4,7 MB)

Mapa prześladowań na świecie

Mapa prześladowań

Aktualna mapa prześladowań chrześcijan na świecie:
w formacie A3 (wielkość pliku: 15,7 MB)
w formacie A4 (wielkość pliku: 5,0 MB)

Prezentacja z tematami do modlitwy

Tematy do modlitwy: Módlcie się razem z nami

Prezentacja w formacie MS PowerPoint, 15 slajdów (wielkość pliku: 15,2 MB)

Prezentacja w formacie pdf, 15 slajdów (wielkość pliku: 3,3 MB)

Będę się modlić

Ulotka Będę się modlić

Pobierz (wielkość pliku: 3 MB)

Film: Sang Hul - Korea Północna

Film Sang Hul - Korea Północna

Obejrzyj online

Pobierz (wielkość pliku: 128 MB)

Film: Rozkwitać wśród prześladowań

Film Rozkwitać wśród prześladowań

Obejrzyj online

Pobierz (wielkość pliku: 134 MB)

Film: Fassal - wśród najuboższych w Pakistanie

Film Fassal - wśród najuboższych w Pakistanie

Obejrzyj online

Pobierz (wielkość pliku: 153 MB)

Film: Modlitwa w więziennej izolatce

Film Modlitwa w więziennej izolatce

Obejrzyj online

Pobierz (wielkość pliku: 65,6 MB)

Mapa krajów, w których chrześcijanie są więzieni

Mapa krajów, w których chrześcijanie są więzieni

Mapa krajów, w których chrześcijanie są więzieni (wielkość pliku: 7,4 MB)

10 strategicznych kierunków modlitwy za prześladowanych wyznawców Chrystusa

10 strategicznych kierunków modlitwy

Plakat w formacie A3 (wielkość pliku: 4,3 MB)
Plakat w formacie A4 (wielkość pliku: 2,8 MB)

 


Dla dzieci i młodzieży

Film: Młodzi dla prześladowanych

Film Młodzi dla prześladowanych

Obejrzyj online

Pobierz (wielkość pliku: 43,2 MB)

Dziesięć sposobów modlitwy za naszą prześladowaną rodzinę

Plakat

Dziesięć sposobów modlitwy za naszą prześladowaną rodzinę

Każdego roku w listopadzie chrześcijanie z wielu krajów modlą się za prześladowanych. Przyłącz się do nich.

Podkategorie

Kontakt

FacebookYoutubeFeedTwitterInstagram
Jesteś tutaj: Home Jak pomóc? Modlitwa Praktyczna pomoc Modlitwa
Nasza witryna używa cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.
Więcej w Polityce prywatności ... Zgadzam się