Głos Prześladowanych Chrześcijan

Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ... Hbr 13,3

Naser Navard Gol-Tapeh

NaserNavardGol-TapehKraj: IRAN

Aresztowany: czerwiec 2016 r.

Wyrok: 10 lat więzienia

 

Najnowsze wiadomości:

Lipiec 2022

 

Po utracie słuchu w lewym uchu, która również wpłynęła na jego mobilność i doprowadziła do kilku upadków, Naser został przyjęty do szpitala Taleqani niedaleko więzienia Evin na leczenie i badanie MRI. W lipcu 2022 Naserowi niestety po raz piąty odmówiono zwolnienia warunkowego. Jego prawnikowi Imanowi Soleimaniemu powiedziano, że Naser jest przetrzymywany jako „ostrzeżenie” dla innych chrześcijan, a uwolnienie go przed czasem, mogłoby zostać niewłaściwie zrozumiane.

***********************************

Naser Navard Gol-Tapeh został aresztowany 24 czerwca 2016 r., gdy 30 agentów służby bezpieczeństwa przepro­wadziło nalot na przyjęcie z okazji zaręczyn zorganizowane w dzielnicy Andisheh w Karadżu położonym na przedmie­ściach Teheranu. Wszyscy obecni zostali aresztowani, w tym trzech azerskich chrześcijan, którzy przyjechali w odwiedziny z Baku w Azerbejdżanie.

Większość chrześcijan została zwolniona po przesłuchaniu, lecz Nasera i trzech Azerów przewieziono do więzienia Evin. Według niektórych źródeł Naser nie został zwolniony, ponie­waż był starszy od pozostałych zebranych i w związku z tym uznano go za lidera.

Wszyscy czterej chrześcijanie byli przez dwa miesiące prze­trzymywani w izolatkach i poddawani intensywnym prze­słuchaniom. Odmawiano im pomocy konsularnej i porady prawnej. Wszystkim postawiono zarzut „zorganizowania nie­legalnego zgromadzenia, spisku i ewangelizacji”.

We wrześniu 2016 r. zostali przeniesieni do cel na oddziale 350 w więzieniu Evin, a miesiąc później czasowo zwolnieni za poręczeniem majątkowym. W czasie procesu Nasera w maju 2017 r. sędzia Mashallah Ahmadzadeh, naczelnik 26 oddziału Islamskiego Sądu Rewo­lucyjnego w Teheranie, oskarżył go o „działanie zagrażające bezpieczeństwu państwa polegające na utworzeniu i prowa­dzeniu nielegalnej organizacji kościelnej w swoim domu”. Sąd wydał wyrok skazujący, opierając swój werdykt na raporcie Ministerstwa Wywiadu, w którym rzekomo znajdowały się do­wody na to, że Naser działał na szkodę państwa, tworząc „nie­legalną sieć kościołów domowych”. Sąd odmówił przedsta­wienia raportu adwokatowi Nasera, Hosseinowi Ahmadiemu Niazowi, któremu nie udostępniono również żadnych akt doty­czących tej sprawy.

23 maja 2017 r. sędzia Ahmadzadeh skazał Nasera na 10 lat więzienia. Naser odwołał się od wyroku, ale jego apelacja została odrzu­cona 12 listopada 2017 r.

Obrońca Nasera, Hossein Ahmadi Niaz, powiedział o wyda­nym wyroku: „Mój klient nie złamał żadnego paragrafu z ko­deksu karnego i nie jest winny stawianych mu zarzutów. Wszyscy pozostali chrześcijanie aresztowani razem z nim potwierdzili, że na wszystkich swoich spotkaniach skupiali się wyłącznie na swojej wierze i praktykach religijnych i nie zajmo­wali się niczym innym”.

20 stycznia 2018 r. Naser został przyjęty do więzienia Evin w celu odbycia dziesięcioletniego wyroku. Gdy zapadł na po­ważną infekcję dziąseł, w wyniku której bardzo cierpiał, od­mówiono mu opieki medycznej. Jego rodzina obawiała się, że może on stracić wszystkie zęby, jeśli władze będą nadal od­mawiały mu leczenia. Według informacji ze stycznia 2019 r. Naser miał się już czuć dobrze.

W czerwcu 2020 r. Naser został poinformowany, że ponowna rozprawa w celu zmiany jego 10-letniego wyroku nie odbę­dzie się. W liście, który wysłał z więzienia 31 stycznia 2020 r., napi­sał: „Pozostaję pełen ufności we wszystkich przeciwnościach i wierzę, że uwolni mnie Ten, w którym pokładam nadzieję, ponieważ Pan, nasz Bóg, nie zapomina o swoich dzieciach. Wyznam zatem z odwagą: Pan jest moim wspomożycielem. Pamiętajcie o mnie zawsze w swoich modlitwach. Wasze mo­dlitwy są ofiarą miłą Bogu, w której ma upodobanie”. Naser poprosił również o modlitwę za swoich bliskich, aby za­częli oni podążać za Jezusem, oraz o to, aby ewangelia roz­przestrzeniała się w Iranie.

1 marca 2022 r. rodzina Nasera została poinformowana, że jego czwarte odwołanie o ponowne rozpatrzenie sprawy zostało odrzucone. W styczniu Sąd Najwyższy zgodził się rozważyć ponownie jego sprawę, lecz w krótkim werdykcie z 19 lutego orzekł, że wniosek adwokata Nasera nie spełnił wymogów art. 474 Kodeksu Prawa Karnego, w związku z czym został odrzucony. Prawnik Nasera skomentował tę sytuację: „Niestety wydziały Sądu Najwyższego wydają wyroki w sposób arbitralny, bez uwzględnienia praw oskarżonych”. Powiedział, że orzeczenie jest naruszeniem praw obywatelskich Nasera i prawa irańskiego.

 

Adres więzienia:
Naser Navard Gol-Tapeh
Evin Prison
Saadat Abad, Tehran
Islamic Republic of Iran

Wyślij kartkę z pozdrowieniami do Nasera Navarda Gol-Tapeh (plik do wydrukowania).

 

Kontakt

FacebookYoutubeFeedTwitterInstagram
Jesteś tutaj: Home Prześladowani Więźniowie Naser Navard Gol-Tapeh
Nasza witryna używa cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.
Więcej w Polityce prywatności ... Zgadzam się