IRAN: Aresztowanie nowo nawróconych chrześcijan

18 lipca w Meszhedzie aresztowano piętnastoosobową grupę nowo nawróconych chrześcijan, którzy podróżowali do położonego na północy miasta Bojnurd, by spotkać się z innymi wierzącymi.

Funkcjonariusze sił bezpieczeństwa mieli informacje na temat planowanej podróży, dlatego mogli przygotować zatrzymanie wiozącego ich autobusu.

Piętnaścioro aresztowanych zostało przewiezionych do centralnego aresztu Ministerstwa Informacji. Podczas następnych dni byli oni poddani ostrym i niehumanitarnym przesłuchaniom. Po tygodniu 13 osób zostało warunkowo zwolnionych, po podpisaniu skryptów dłużnych i wpłaceniu kaucji.
Dwoje z zatrzymanych, 48-letni Reza i 23-letni Ehsan Behrooz odmówili podpisania czegokolwiek oraz wpłaty kaucji, dlatego zatrzymano ich w areszcie.

Módlmy się do Boga o tych nowo nawróconych, by pomógł im przezwyciężyć skutki uwięzienia. Wołajmy, by tych dwoje wierzących, pozostających w areszcie, zostało wypuszczonych bez żadnego oskarżenia skierowanego przeciwko nim. Módlmy się, by Bóg obdarował ich łaską i posilał ich.

/źródło: Farsi Christian News Network/

/oprac. GPCh/

Nasza witryna używa cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.
Więcej w Polityce prywatności ... Zgadzam się