Głos Prześladowanych Chrześcijan

Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ... Hbr 13,3

IZRAEL: Podpalenie kościoła

23 października nieznani sprawcy podpalili budynek ko­ścioła baptystycz­nego w zachodniej części Jerozolimy.

We­dług Compass Direct News pod­palacze wyważyli boczne drzwi i podłożyli ogień w trzech miejscach budynku, powodu­jąc znaczne straty. Podej­rzewa się, że sprawcami byli ży­dowscy bojówkarze. Według Wiktora Bluma, pastora zgromadzenia rosyjskich żydów mesjanistycznych, którzy spotykają się w tym bu­dynku, w ciągu ostatnich kilku lat antymisjonarska organi­zacja Yad L’Achim wysyłała pogróżki pod adresem jego wspólnoty. Bojówkarze sprzeciwiają się pracy ewangeliza­cyjnej tego kościoła i uważają wiernych za członków „nie­bezpiecznej sekty”.

Módl się, by Bóg dał tym wierzącym odwagę do składania świadectwa mimo tej napaści. Módl się też, by dzięki świa­dectwu izraelskich chrześcijan ich rodacy mogli poznać Je­zusa Chrystusa, swego Mesjasza (Joz 1,9; 2 Tm 1,7).

Kontakt

FacebookYoutubeFeedTwitterInstagram
Jesteś tutaj: Home Więcej wiadomości z Izraela IZRAEL: Podpalenie kościoła
Nasza witryna używa cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.
Więcej w Polityce prywatności ... Zgadzam się