Głos Prześladowanych Chrześcijan

Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ... Hbr 13,3

PAKISTAN: Rewizja nadużyć prawa przeciw bluźnierstwu

23 października senator Nasreen Jalil, przewodnicząca senackiego komitetu ds. praw człowieka, oznajmiła, że niewinni ludzie cierpią i są niesłusznie oskarżani o bluźnierstwo. Z tego powodu komitet zamierza ponownie poddać krytycznej analizie stosowane procedury, by zapobiec przyszłym nadużyciom.

W odpowiedzi ministerstwo spraw wewnętrznych napisało, że należy przeprowadzić drobiazgowy proces konsultacyjny, z udziałem przedstawicieli rządów prowincjonalnych, ministerstw spraw religijnych, informacji oraz prawa i sprawiedliwości, Radę Ideologii Islamskiej (Council of Islamic Ideology – CII) oraz inne rady i organy ochrony porządku publicznego. Co więcej, komitet podkreślił, że poprzednie raporty CII sugerowały kary dla fałszywych oskarżycieli w sprawach o bluźnierstwo.

Komitet postanowił przygotować raport na podstawie informacji ministerstwa spraw religijnych i CII oraz w oparciu o niedawny wyrok Sądu Najwyższego Islamabadu w sprawie o bluźnierstwo. Krajowa Komisja Praw Człowieka wniosła, by w sprawy dotyczące bluźnierstwa mogli prowadzić tylko funkcjonariusze policji posiadający co najmniej stopień komisarza. Ministerstwo spraw religijnych poparło komitet, twierdząc, że skoro żadne znaczące nowelizacje prawa o bluźnierstwie nie są dozwolone, poprawki proceduralne i wszelkie formy zapobiegania nadużyciom tego prawa zostaną poddane dalszej rewizji.

Prośmy Pana, by obdarzył mądrością przedstawicieli pakistańskich organów władzy i porządku publicznego, którzy będą analizować zapisy prawa przeciw bluźnierstwu i przygotowywać konieczne działania. Módlmy się też o Bożą ochronę dla wszystkich, którzy opowiadają się za zmianami proceduralnymi, mającymi zapobiec przyszłym nadużyciom wspomnianego prawa. Pamiętajmy również o uwięzionych chrześcijanach, takich jak Asia Bibi, oraz innych niewinnych ludziach, którzy z powodu oskarżeń o bluźnierstwo znajdują się w więzieniu.

Źródło: Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement

Kontakt

FacebookYoutubeFeedTwitter
Jesteś tutaj: Home Więcej wiadomości z Pakistanu PAKISTAN: Rewizja nadużyć prawa przeciw bluźnierstwu
Nasza witryna używa cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.
Więcej w Polityce prywatności ... Zgadzam się