Głos Prześladowanych Chrześcijan

Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ... Hbr 13,3

SUDAN: Obywatel Czech może zostać skazany na śmierć za akt miłosierdzia

Kuwa Shamal, Hassan Abduraheem, Abdulmonem Abdumawla i Petr Jašek

Petr Jašek, obywatel Czech, stanął przed sądem w Chartumie w Sudanie razem z trzema Sudańczykami: pastorem Hassanem Abduraheemem, pastorem Kuwą Shamalem oraz Abdulmonemem Abdumawlą. Wszyscy czterej zostali oskarżeni o finansowanie ugrupowań rebelianckich w Kordofanie Południowym i Darfurze. W rzeczywistości okazali jedynie współczucie Aliemu Omerowi, młodemu człowiekowi z Darfuru, który doznał rozległych oparzeń w czasie demonstracji w 2013 r. Zarzuca się im popełnienie siedmiu przestępstw, w tym „prowadzenie wojny przeciwko państwu” i szpiegostwo, za które można otrzymać nawet karę śmierci!

Pastor Hassan przedstawił niezwykle ciężką sytuację Aliego Omera na międzynarodowej konferencji liderów chrześcijańskich w listopadzie 2015 r., w której uczestniczył również Petr Jašek. Miesiąc później Petr Jašek, poruszony losem tego młodego człowieka, pojechał do Chartumu, aby przekazać mu 5 tys. dolarów na pokrycie kosztów leczenia. Spotkanie zorganizował pastor Hassan i Abdulmonem, będący przyjacielem Aliego Omera.

Agenci bezpieczeństwa NISS przeszukujący bagaż Petra Jaška na lotnisku w Chartumie znaleźli pokwitowanie odebrania w/w darowizny, podpisane przez pastora Hassana i Abdulmonema. Petr został natychmiast aresztowany. Dwaj pozostali mężczyźni zostali aresztowani 9 dni później. Do więzienia trafił wtedy również pastor Kuwa, zapewne z powodu swojej przyjaźni z pastorem Hassanem.

Zdaniem sudańskiej służby bezpieczeństwa NISS 5 tys. dolarów, które Petr Jašek przekazał na leczenie Aliego Omera, było w rzeczywistości przeznaczone na wspieranie rebeliantów w Kordofanie Południowym, Nilu Błękitnym i Darfurze. Zarzut sprzyjania rebeliantom bierze się zapewne z faktu, że obydwaj pastorzy pochodzą z Gór Nubijskich w Kordofanie Południowym, a Abdulmonem z Darfuru. Cała sprawa to jawny przykład manipulacji systemem prawnym w celu gnębienia mniejszości etnicznych i religijnych.

Módlmy się o jak najszybsze uwolnienie wszystkich czterech oskarżonych. Módlmy się o powrót do zdrowia poparzonego młodego człowieka. Módlmy się za chrześcijan w Sudanie, znajdujących się pod coraz większą presją ze strony rządzącego krajem reżimu islamistycznego, który najwyraźniej stawia sobie za cel oczyszczenie Sudanu z chrześcijaństwa.

Źródło: Christian Solidarity Worldwide

Kontakt

FacebookYoutubeFeed
Jesteś tutaj: Home Więcej wiadomości z Sudanu SUDAN: Obywatel Czech może zostać skazany na śmierć za akt miłosierdzia