Głos Prześladowanych Chrześcijan

Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ... Hbr 13,3

TURCJA: Przedłużający się stan wyjątkowy

W lipcu 2016 r., po nieudanym zamachu stanu, podczas którego zginęło 270 osób, został ogłoszony w Turcji stan wyjątkowy. Rząd postanowił przedłużyć go jeszcze na pewien czas, co wzbudziło niepokój obywateli kraju.

Policja otrzymała zalecenie pilnowania bezpieczeństwa wiernych podczas kościelnych nabożeństw. Obecność służb mundurowych odstrasza jednak ludzi, co przekłada się na spadek frekwencji na nabożeństwach. Stan wyjątkowy powstrzymuje także przywódców kościelnych od pełnienia służby ulicznej, co do tej pory mogli robić zgodnie z prawem.

Prośmy Pana o umocnienie wiary dla tureckich chrześcijan oraz o mądrość dla ich przywódców, by mogli nadal efektywnie pełnić służbę w obrębie swoich wspólnot. Prośmy, by policjanci pilnujący kościelnych nabożeństw zostali poruszeni w swych sercach, widząc szczere uwielbienie i modlitwę wiernych oraz słuchając Słowa Bożego. Módlmy się, aby Bóg uwolnił swój lud od wszelkich obaw i lęku, obdarzając swych wiernych odnowionym poczuciem bezpieczeństwa, pokoju i radości, by mogli wysławiać Jego wierność i troskę o życie każdego z nich.

źródło: icommittopray.com

Kontakt

FacebookYoutubeFeed
Jesteś tutaj: Home Więcej wiadomości z Turcji TURCJA: Przedłużający się stan wyjątkowy